MAKROBIOTICKá STRAVA - OHROŽENá STRAVA?
Hlavní / Výživa / 2021

Makrobiotická stravaRedakce Choice
Mastné vlasy: co dělat, abyste přestali mít mastné vlasy?
Mastné vlasy: co dělat, abyste přestali mít mastné vlasy?
Makrobiotika je strava určená k podpoře dlouhověkosti. Termín pochází z řečtiny „makro“ (velký) a „bio“ (život).