DOPLŇKOVé PŘíSTUPY K MUSKULOSKELETáLNíM PORUCHáM KRKU (WHIPLASH, TORTICOLLIS)
Hlavní / Zlo / 2021

Muskuloskeletální poruchy krku: doplňkové přístupyRedakce Choice
Otestujte si své znalosti výživy!
Otestujte si své znalosti výživy!
Metaanalýza výsledků deseti kontrolovaných klinických studií naznačuje, že akupunktura zmírňuje chronickou bolest krku.