TRIZOMIE 21 (DOWNŮV SYNDROM) - LéČBA A DOPLŇKOVé PŘíSTUPY
Hlavní / Zlo / 2021

Léčba a doplňkové přístupy k trizomii 21 (Downov syndrom)Redakce Choice
Žaludek
Žaludek
Downův syndrom je onemocnění, kterému se stále více rozumí. Díky včasnému zvládnutí zdravotních problémů spojených s Downovým syndromem, jako jsou srdeční vady, se výrazně zvýšila kvalita a délka života lidí s Downovým syndromem.