OHROŽENé OSOBY A PŘíZNAKY TRAUMATU HLAVY
Hlavní / Zlo / 2021

Ohrožené osoby a příznaky traumatu hlavyRedakce Choice
Otestujte si své znalosti výživy!
Otestujte si své znalosti výživy!
Alkoholická, chronická nebo akutní intoxikace a užívání drog jsou vysoce vystaveni lebečním traumatům (pády, dopravní nehody atd.).