EHLERS-DANLOSŮV SYNDROM - LIDé V OHROŽENí A PREVENCE
Hlavní / Zlo / 2021

Rizikové osoby a prevence Ehlers-Danlosova syndromuRedakce Choice
Web, který v pravý čas sleduje rakovinu
Web, který v pravý čas sleduje rakovinu
Lidé, kteří mají v rodinné anamnéze onemocnění. Většina forem Ehlers-Danlosova syndromu se dědí autozomálně dominantně. Rodič nesoucí mutaci odpovědnou za onemocnění má proto 50% šanci na přenos nemoci.