SCHIZOFRENIE: RIZIKOVé FAKTORY
Hlavní / Zlo / 2021

Jaké jsou rizikové faktory pro schizofrenii?Redakce Choice
Čerstvá, zmrazená, konzervovaná jídla? Co si vybrat
Čerstvá, zmrazená, konzervovaná jídla? Co si vybrat
Rizikové faktory jsou velmi různorodé. Mít rodiče s tímto onemocněním by zvýšilo riziko. Dalším rizikovým faktorem by bylo vystavení viru, jako je virus chřipky, během nitroděložního života.