ALTERNATIVY K LéČBĚ SOCIáLNí FOBIE (SOCIáLNí úZKOST)
Hlavní / Zlo / 2021

Sociální fobie (sociální úzkost): doplňkové přístupyRedakce Choice
Žaludek
Žaludek
Relaxace může být účinná v boji proti úzkosti, která doprovází sociální fobii. K dosažení svalové relaxace a dobrého dýchání lze použít různé druhy relaxace, například Jacobsonovu relaxaci.