MPV: VYSOKá NEBO NíZKá, ANALýZA PRŮMĚRNéHO OBJEMU KREVNíCH DESTIČEK
Hlavní / Zlo / 2021

MPV: vysoká nebo nízká, analýza průměrného objemu krevních destičekRedakce Choice
10 výhod mandlí
10 výhod mandlí
Vpm, průměrný objem krevních destiček, je indexem velikosti krevních destiček, které jsou nejmenšími složkami krve a jsou velmi reaktivní.