VGM: ANALýZA PRŮMĚRNéHO GLOBULáRNíHO OBJEMU
Hlavní / Zlo / 2021

VGM: analýza průměrného globulárního objemuRedakce Choice
Demence: rozpoznávání prvních příznaků
Demence: rozpoznávání prvních příznaků
Stanovení MCV je krevní test zaměřený na červené krvinky. Lékař jej předepisuje zejména v případě podezření na anémii.