STANOVENí GLYKOVANéHO HEMOGLOBINU: ANALýZA HLADINY HBA1C
Hlavní / Zlo / 2021

Stanovení glykovaného hemoglobinuRedakce Choice
Recklinghausenova choroba
Recklinghausenova choroba
Co je glykovaný hemoglobin? Proč udělat test? Co zjistit krevním testem? Informace o průběhu a výsledcích vyšetření.