AKTUALIZACE O PRENATáLNíCH NáVŠTĚVáCH VE DRUHéM A TŘETíM TRIMESTRU

Aktualizace o prenatálních návštěvách ve druhém a třetím trimestruRedakce Choice
Léčba Crohnovy choroby
Léčba Crohnovy choroby
Po prenatální návštěvě prvního trimestru, která znamená začátek sledování těhotenství, má těhotná žena každý měsíc kontrolní návštěvu. Cíl těchto měsíčních konzultací: sledovat růst dítěte, detekovat ho co nejdříve