AKTUALIZACE O PRENATáLNíCH NáVŠTĚVáCH VE DRUHéM A TŘETíM TRIMESTRU

Aktualizace o prenatálních návštěvách ve druhém a třetím trimestruRedakce Choice
Dysgraphia
Dysgraphia
Po prenatální návštěvě prvního trimestru, která znamená začátek sledování těhotenství, má těhotná žena každý měsíc kontrolní návštěvu. Cíl těchto měsíčních konzultací: sledovat růst dítěte, detekovat ho co nejdříve