RANé TĚHOTENSTVí: RIZIKA A NáSLEDNá OPATŘENí PRO NASTáVAJíCí MATKU

Rané těhotenství: rizika a následná opatření pro nastávající matkuRedakce Choice
Jak správně cvičit psí styl?
Jak správně cvičit psí styl?
Protože představují pouze 2% porodů, o dospívajících těhotenstvích se příliš nehovoří. Přesto je to realita, která každý rok postihuje stovky mladých dívek.