RIZIKA CíSAŘSKéHO ŘEZU PRO DíTĚ

Rizika císařského řezu pro dítěRedakce Choice
Jak správně cvičit psí styl?
Jak správně cvičit psí styl?
Ve Francii rodí téměř 1 z 5 žen císařským řezem. V naprosté většině případů je rozhodnutí o provozu založeno na velmi konkrétních indikacích.