VYLUČOVáNí A VYPUZOVACí REFLEX BĚHEM PORODU

Vylučování a vypuzovací reflex během poroduRedakce Choice
Krmení 7měsíčního dítěte
Krmení 7měsíčního dítěte
Očekává se několik měsíců, někdy se obáváme, že vypuzení vyžaduje hodně energie, protože bude nezbytné tlačit, aby doprovázelo vývoj dítěte v pánvi až do jeho uvolnění. Tato fáze porodu je intenzivní, ale je to tak