KŮŽE NA KŮŽI: PRIVILEGOVANý KONTAKT S DíTĚTEM

Kůže na kůži: privilegovaný kontakt s dítětemRedakce Choice
Fetální abnormality
Fetální abnormality
Vyvinutý v Jižní Americe v 70. letech za účelem záchrany předčasně narozených dětí jejich zahřátím, se praxe kůže na kůži od té doby rozšířila do všech porodů. Také známá jako metoda klokanů, je skutečně bohatá na výhody