DOBROVOLNé UKONČENí TĚHOTENSTVí (IVG) - POTRAT

PotratRedakce Choice
Demence: rozpoznávání prvních příznaků
Demence: rozpoznávání prvních příznaků
Co vlastně víš o potratech? Kdy lze zahájit dobrovolné ukončení těhotenství (potrat) a z jakého důvodu? Jaká jsou rizika?