DVOJČE TĚHOTENSTVí - MONITOROVáNí, FYZIOLOGICKé A LéKAŘSKé ASPEKTY

Dvojče těhotenstvíRedakce Choice
Demence: rozpoznávání prvních příznaků
Demence: rozpoznávání prvních příznaků
Dnes je 1 z 80 těhotenství dvojčata. Jaké jsou zvláštnosti tohoto těhotenství? Co se to mění?