PLENKOVá VYRáŽKA: PROČ Má DíTĚ ČERVENé DNO?

Plenková vyrážka: proč má dítě červené dno?Redakce Choice
Demence: rozpoznávání prvních příznaků
Demence: rozpoznávání prvních příznaků
V prvním roce je téměř každé druhé dítě postiženo plenkovou vyrážkou. Tajemství, jak zabránit tomu, aby vaše dítě bolelo hýždě? Očistěte je vhodnými prostředky a udržujte je v suchu, jak je to jen možné.