MRTVĚ NAROZENé DíTĚ - PŘíČINY, VYSVĚTLENí, RIZIKA

Mrtvě narozené dítěRedakce Choice
Léčba Crohnovy choroby
Léčba Crohnovy choroby
Jaká jsou rizika porodu mrtvě narozeného dítěte? Jaké jsou možné příčiny? Jak vysvětlit takový smutný jev?