MENSTRUAČNí CYKLUS: LUTEáLNí FáZE

Menstruační cyklus: luteální fázeRedakce Choice
Krmení 7měsíčního dítěte
Krmení 7měsíčního dítěte
Poslední fáze menstruačního cyklu, luteální fáze hraje klíčovou roli v plodnosti žen tím, že umožňuje v případě oplodnění implantaci vajíčka a udržení těhotenství.