MENSTRUAČNí CYKLUS: FOLIKULáRNí FáZE

Menstruační cyklus: folikulární fázeRedakce Choice
Co je nervové těhotenství?
Co je nervové těhotenství?
Od puberty po menopauzu jsou vaječníky sídlem menstruačního cyklu. Prvním krokem je folikulární fáze, která odpovídá zrání ovariálního folikulu.