ANESTEZIOLOGICKá KONZULTACE: NEZBYTNá PŘED PORODEM

Anesteziologická konzultace: nezbytná před porodemRedakce Choice
Krmení 7měsíčního dítěte
Krmení 7měsíčního dítěte
Bez ohledu na to, zda plánujete podstoupit epidurál, je nezbytné se před porodem setkat s anesteziologem. V den D tak bude mít lékařský tým všechny potřebné informace.