CHOLESTáZA TĚHOTENSTVí: PŘíZNAKY A LéČBA INTRAHEPATáLNí CHOLESTáZY

Cholestáza těhotenství: příznaky a léčba intrahepatální cholestázyRedakce Choice
Co je nervové těhotenství?
Co je nervové těhotenství?
V nejtěžších formách může být tato cholestáza těhotenství pro plod nebezpečná. Musí být proto diagnostikována a léčena.