DĚTSKý PLAVEC: VýHODY DĚTSKéHO BAZéNU

Dětský plavec: výhody dětského bazénuRedakce Choice
10 výhod mandlí
10 výhod mandlí
Kurz plaveckých dětí umožňuje, aby dítě milovalo vodu a udržovalo si návyk na kontakt s vodním prostředím, který zná ze svého prenatálního života.