AJPP: JAKý JE DENNí PŘíSPĚVEK NA RODIČOVSKOU PŘíTOMNOST?

AJPP: jaký je denní příspěvek na rodičovskou přítomnost?Redakce Choice
Fetální abnormality
Fetální abnormality
Denní příspěvek za přítomnost rodičů se vyplácí rodiči, který pečuje o své nemocné, postižené nebo zraněné dítě.