AEEH: PŘíSPĚVEK NA VZDĚLáNí PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENé DĚTI

AEEH: příspěvek na vzdělání pro zdravotně postižené dětiRedakce Choice
Léčba Crohnovy choroby
Léčba Crohnovy choroby
Příspěvek na vzdělání pro zdravotně postižené děti (AEEH) - dříve příspěvek na speciální vzdělávání (AES) - je pomůcka určená k poskytnutí finanční úlevy rodičům v souvislosti s výdaji souvisejícími se vzděláváním a péčí o dítě.