TABATA: JAKá CVIČENí PRO METODU TABATA?

Jaká cvičení pro metodu Tabata?Redakce Choice
Léčba Crohnovy choroby
Léčba Crohnovy choroby
HITT vyvinul v Japonsku profesor Izumi Tabata. Co je metoda Tabata? Jaká cvičení je třeba provést?