POVINNé OČKOVáNí OŠETŘOVATELŮ: SLAVNOSTNí ODVOLáNí OLIVIERA VéRANA
Hlavní / Zprávy / 2021

Povinné očkování ošetřovatelů: slavnostní odvolání Oliviera VéranaRedakce Choice
Co je nervové těhotenství?
Co je nervové těhotenství?
Olivier Véran se vrátil k povinnosti ošetřovatelů být očkován proti Covid-19. Slavnostně se odvolá.