ANTIBIOTICKá REZISTENCE: NOVá LéČBA JIŽ BRZY
Hlavní / Zprávy / 2021

Antibiotická rezistence: nová léčba již brzyRedakce Choice
Somatická výchova
Somatická výchova
Nadměrně předepsané a nadměrně používané antibiotika představují problém pro naše zdraví, protože bakterie jim nyní dokážou odolat. Bylo proto nutné vyvinout novou rodinu antibiotik; tohoto úspěchu bylo dosaženo