ENDOMETRIóZA: PLATFORMA KE ZKRáCENí DOBY DO STANOVENí DIAGNóZY
Hlavní / Zprávy / 2021

Endometrióza: platforma ke zkrácení doby do stanovení diagnózyRedakce Choice
Léčba Crohnovy choroby
Léčba Crohnovy choroby
Platforma Endo.ziwig.com byla navržena tak, aby pomáhala ženám s endometriózou, která již byla diagnostikována nebo na ni čeká.