NEDOSTATEČNý PŘíJEM VITAMINU D SOUVISí S VYTVRZOVáNíM TEPEN
Hlavní / Zprávy / 2021

Nedostatečný příjem vitaminu D souvisí s vytvrzováním tepenRedakce Choice
Mastné vlasy: co dělat, abyste přestali mít mastné vlasy?
Mastné vlasy: co dělat, abyste přestali mít mastné vlasy?
19. 4. 2011: Nedostatečná hladina vitaminu D v krvi by mohla vést ke ztvrdnutí tepen.