PORUCHA POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU NEBO BEZ Ní U DĚTí
Hlavní / Zprávy / 2021

Porucha pozornosti s hyperaktivitou nebo bez ní u dětíRedakce Choice
Co je nervové těhotenství?
Co je nervové těhotenství?
ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou, ADHD) je neurovývojová porucha charakterizovaná různými příznaky, z nichž nejběžnější jsou nedostatek koncentrace a neklid.