SRDEČNí SELHáNí: LéPE MU POROZUMĚT, ABY SE S NíM LéPE ŽILO
Hlavní / Zprávy / 2021

Srdeční selhání: lépe mu porozumět, aby se s ním lépe žiloRedakce Choice
Krmení 7měsíčního dítěte
Krmení 7měsíčního dítěte
Srdeční selhání zdaleka nepostihuje pouze starší lidi, postihuje milion lidí. Postihuje 10–20% lidí starších 70 let, ale nedostatečností může trpět také 30-40leté a děti s vrozenými vadami