ZNEČIŠTĚNí OVZDUŠí, KTERé ČáSTI TĚLA JSOU NEJVíCE POSTIŽENY?
Hlavní / Zprávy / 2021

Znečištění ovzduší, které části těla jsou nejvíce postiženy?Redakce Choice
Mastné vlasy: co dělat, abyste přestali mít mastné vlasy?
Mastné vlasy: co dělat, abyste přestali mít mastné vlasy?
Podle Světové zdravotnické organizace umírají každý rok 3 miliony lidí na znečištění ovzduší. Účinky tohoto znečištění na lidský organismus jsou rozmanité a závisí na faktorech, jako je intenzita znečištění