MĚLI BYCHOM PŘED PLAVáNíM POČKAT, DOKUD NEDOKONČíME TRáVENí?
Hlavní / Zprávy / 2021

Pravda / nepravda: co víte o trávení?Redakce Choice
Žaludek
Žaludek
Toto rčení je dobře známé dětem, které jsou netrpělivé, než mohou skočit do vody na plážích. Zbývá otázka: proč?