STáVá SE DEPRESIVNí DíTĚ DEPRESIVNíM DOSPĚLýM?
Hlavní / Zprávy / 2021

Porozumění dětské depresiRedakce Choice
Regenerujte lidské kosti biomateriálem
Regenerujte lidské kosti biomateriálem
Ne všechny depresivní epizody dětí mají stejnou velikost nebo intenzitu, což znamená, že nebudou mít stejné důsledky pro jejich budoucnost. Krátkodobé depresivní epizody spojené s obtížemi přizpůsobit se změnám