POČáTKY éTERICKýCH OLEJŮ
Hlavní / Zprávy / 2021

Aromaterapie: „éterické“ oleje denněRedakce Choice
Čerstvá, zmrazená, konzervovaná jídla? Co si vybrat
Čerstvá, zmrazená, konzervovaná jídla? Co si vybrat
Esenciální olej se získává z aromatických rostlin destilací vodní párou. Takto získané těkavé aromatické molekuly éterických olejů jim dávají výhody jak z hlediska zdraví, tak i