RIZIKA PRO ŽIVOTNí PROSTŘEDí
Hlavní / Zprávy / 2021

Rizika pro životní prostředíRedakce Choice
Bílé maso zvyšuje hladinu cholesterolu stejně jako červené maso
Bílé maso zvyšuje hladinu cholesterolu stejně jako červené maso
Dokumentace o GMO: Environmentální rizika: kolektivní odpovědnost? Genetická kontaminace, pesticidy, biologická rozmanitost.